Polityka cookies

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Orifarm Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000867348, NIP: 7011003307, REGON: 387507348, kapitał zakładowy 44.000,00 zł (dalej: ”Orifarm”) informuje, że wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Cookies to pliki danych, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (osoby korzystającej z Serwisu), które strona internetowa przesyła do przeglądarki internetowej Użytkownika, umożliwiając stronie zapamiętanie informacji o Użytkowniku i jego preferencjach, a także przyspieszenie procesu identyfikacji Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Orifarm informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.
  3. tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.

Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Można ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby akceptowała wszystkie pliki cookies, odrzucała wszystkie pliki cookies lub informowała Użytkownika za każdym razem, gdy przesyłany jest plik cookies, pozwalając Użytkownikowi zdecydować, czy chce go zaakceptować. Brak zmiany w/w opisanych ustawieniach interpretowany jest jako akceptacja plików cookies przez Użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Orifarm partnerów biznesowych.

Orifarm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki cookies w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Polityki Cookies będzie każdorazowo zamieszczona w jej treści.

Niniejsza Polityka cookies wchodzi w życie z dniem 04.02.2022

Zobacz również