Powody zaburzenia snu u dorosłych

Nie tylko trudności z zasypianiem. Rodzaje zaburzeń snu u osób dorosłych 

Bezsenność jest zjawiskiem o wielu obliczach. Przede wszystkim objawia się trudnościami z zasypianiem, częstym budzeniem się w nocy, czyli przerywanym snem, a w skrajnych przypadkach nawet zupełnym brakiem snu w nocy. Warto jednak podkreślić, że o zaburzeniach snu możemy mówić dopiero, gdy wspomniane problemy mają charakter długofalowy i regularnie wpływają na nasze codzienne życie. Innym obliczem bezsenności jest subiektywne wrażenie niewyspania, mimo zapewnienia organizmowi odpowiedniej dawki snu.

Do zaburzeń snu zaliczają się jednak nie tylko trudności z zasypianiem i brak snu w nocy. Stosunkowo wiele osób boryka się z zespołem bezdechu sennego, który polega na zaprzestaniu oddechu na przynajmniej 10 sekund podczas snu. Chociaż dolegliwość nie jest szczególnie niebezpieczna, znacząco obniża komfort życia takiej osoby, ponieważ powoduje częste przebudzania w trakcie nocy, a co za tym idzie brak prawidłowej regeneracji organizmu.

Skąd bierze się problem z bezsennością?  

Już dawno udowodniono, w jak bardzo dużym stopniu nasz styl życia ma wpływ na bezsenność. Przyczyny, które sprawiają, że co roku coraz więcej osób zgłasza się z zburzeniami snu do lekarza mają wiele wspólnego ze współczesnymi zwyczajami. Na jakość odpoczynku ogromny wpływ ma higiena snu. W tej kwestii najczęściej popełniane błędy to między innymi wzmożona aktywność fizyczna lub umysłowa tuż przed udaniem się na spoczynek, zbyt mocne oświetlenie, hałas. Niezbyt korzystnym zwyczajem są drzemki w ciągu dnia, podobnie jak praca, oglądanie filmów, czytanie książek we własnym łóżko. Ono powinno służyć wyłącznie do spania. Za brak snu w nocy odpowiedzialne bywają również używki – kawa, alkohol i nikotyna.

Jakie dolegliwości mają wpływ na bezsenność? Przyczyny związane z innymi chorobami  

Jednak problem z bezsennością ma jeszcze dodatkowe źródła, niemające nic wspólnego z codziennym trybem życia lub związane z nim tylko pośrednio. Wśród nich należy wymienić czynniki psychiczne, między innymi depresję, nerwicę i lęki. Trudności z zasypianiem nie występują jednak wyłącznie, gdy wspomniane zburzenia już się rozwiną. Często ich źródłem jest stres, który prowadzi również do zaburzeń psychicznych.

Na zaburzenia snu wpływają także choroby i dolegliwości o podłożu czysto fizycznym. Wszelkie dolegliwości bólowe automatycznie generują trudności z zasypianiem lub brak snu w nocy. Zauważono ponadto, że występowanie zaburzeń snu jest skorelowane z zespołem niespokojnych nóg. U niektórych osób bezsenność stanowi natomiast przypadłość wrodzoną, której przyczyny do dziś nie są całkiem wyjaśnione.

W jaki sposób brak snu wpływa na nasze życie?  

Zaburzenia snu to problem, którego nie można bagatelizować, ponieważ miewają srogie konsekwencje dla naszego organizmu pod względem psychicznym i fizjologicznym. Jedną z nich jest osłabiona odporność, która przekłada się na wyższą podatność organizmu na infekcje. Osoba mająca regularne trudności z zasypianiem jest w dodatku w większym stopniu narażona na choroby serca i układu krążenia.

W aspekcie psychicznym brak snu w nocy przekłada się na pogorszenie samopoczucia, kiepski nastrój i nerwowość. Ponadto leczenie bezsenności jest bardzo ważne, gdyż osoba cierpiąca na zaburzenia snu cierpi również na znaczne osłabienie zdolności poznawczych, te zaś obniżają efektywność pracy lub nauki. Zmęczenie i senność pojawiające się w ciągu dnia przekładają się na obniżony komfort życia, a trend ten postępuje z czasem. Problem z bezsennością jest dodatkowo związany ze stresem na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Stres stanowi jedną z głównych przyczyn zaburzeń snu, natomiast osłabiony w ten sposób organizm staje się jednocześnie słabiej odporny na stres. Czy istnieje w takim razie skuteczne lekarstwo na bezsenność?

Leczenie bezsenności. Czy istnieje skuteczny lek na bezsenność

Ze względu na złożone i różnorodne przyczyny leczenie bezsenności jest ściśle zależne od źródła tego problemu. Jeśli nie istnieje podejrzenie, że jej powód stanowią poważne dolegliwości psychiczne lub przyczyny nie są oczywiste, lekarstwo na bezsenność może okazać się proste. Będzie nim zmiana trybu życia. Zanim udamy się do lekarza, warto popracować nad poprawą higieny snu oraz zapewnić sobie równowagę pomiędzy codziennymi obowiązkami a relaksem i wypoczynkiem. Ograniczenie używek również potrafi zdziałać bardzo wiele w tej kwestii.

Gdy poprawa nie następuje, należy jednak udać się do lekarza. Postawiona przez niego diagnoza pozwoli wskazać przyczynę bezsenności i zaproponować leczenie. Skuteczny lek na bezsenność istnieje niezależnie od jej przyczyn.

Leki na sen bez recepty

Gdy bezsenność nie wynika z poważnej choroby i jest problemem chwilowym, można samodzielnie znaleźć lekarstwo na bezsenność na bazie witamin. W wielu przypadkach leki na bezsenność bez recepty w połączeniu ze zmianą codziennych zwyczajów pozwalają cierpiącym na nią osobom odzyskać równowagę psychiczną i należytą jakość snu.

Zobacz również