Kontakt

Napisz do nas!

Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa, Polska

  • +48 22 608 13 00 / -01
  • +48 22 608 13 03

NIP: 5262108132, KRS: 0000027645
Kapitał Zakładowy 252 071 200,00 PLN BDO: 000015530
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoOświadczam, że zadane pytanie nie dotyczy zgłoszenia działania niepożądanego lub reklamacji jakościowej produktu.

Administratorem danych jest Takeda Pharma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszego formularza przetwarzane są w celu obsługi przesyłanych wiadomości. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego lub inną informację dotyczącą bezpieczeństwa stosowania produktów Takeda, kliknij tutaj.

Jeśli chcesz pobrać formularz zgłoszenia działania niepożądanego, kliknij tutaj. Możesz także skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych pod nr telefonu: + 48 735 227 575

Jeśli chcesz zgłosić reklamację jakościową lub inne zapytanie dotyczące jakości produktu firmy kliknij tutaj.